jsoup: Java HTML Sıyırıcı - Semalt İnceleme

jsoup, HTML'yi çalıştıran bir Java deposudur. Gerekli DOM, CSS ve jquery benzeri yöntemleri kullanarak veri toplayan, analiz eden ve yöneten verimli ve etkili bir API ile donatılmıştır.

Jsoup programcıları ve web tasarımcıları, kaynak dosyaların yapısını bozmadan web kaynak dosyalarından belgeler geliştirebilir. Dosyaları aldıktan sonra, jsoup kullanıcıları öğeleri veya içeriği veya her ikisini ekleyerek veya değiştirerek tüm yapı elemanlarını veya eleman bileşenlerini yeniden yapılandırabilir veya yeniden tasarlayabilir.

Araç, çok çeşitli web ortamı ve uygulamalarında kullanıcılara esnek ve standart bir programlama arayüzü sağlamak için kapsamlı çeviklik ile üretilmiştir. Bu, kullanıcıya türevlerini değiştirmek, silmek veya bileşenlerine bileşen eklemek için gereken erişimi sağlar.

jsoup, diğer formatlara kolay çeviri için verileri daha küçük bileşenlere deşifre edebilir ve parçalayabilir. Girdi verileri toplama veya türev ağacına yerleştirilmiş bir talimat kodundan oluşan algoritmik bir ilerleme şeklinde çıkarılır. Kodlama yapısına bağlı olarak dosya bileşenlerini bu esneklikle alabilecek şekilde HTML bileşenlerini anlamak ve entegre etmek için tasarlanmıştır. Bunu nasıl yapıyor? Veri yakalamak için erişim ve desen için tüm web sayfasını tarar ve sıyırır. Veri türetme mümkünse, şu şekilde devam eder:

Her bir veri bileşeni göz önünde bulundurularak, ayrıştırma ağacında yapılandırma yapısı üzerinden en düşük düzeyinden en düşük düzeye doğru gezinme ve çözümleme . Bu yaklaşıma yukarıdan aşağıya ayrıştırma yöntemi denir.

Verileri yapının en düşük seviyesinden kazıyarak , her veri bileşenini analiz ederek ara kompozisyonlar yoluyla ayrıştırma veya türetme ağacının üstüne kadar.

jsoup, modern tasarımı sayesinde bölünmüş saniyeler içinde çok sayıda karmaşık operasyona maruz kalan etkili bir çözümdür. Süreç genellikle üç temel aşamadan oluşur:

1. Çıkarılan karakterlerin ve verilerin daha küçük basit paketler halinde parçalanması ve bu karakter ve veri parçalarının analizi.

2. Veri öğelerini tercih sırasına göre ayarlayabilen ve üretmek için kullanılabilen makine dili tarafından okunabilen ve derlenebilen bir yorum

3. Gerekli yapılandırma, değer ve kullanıcı ile ilgisi olan bilgi parçalarını oluşturan elektronik ifadeler.

jsoup, HTML komut dosyaları, dil arabirimi, programlar ve WhatWG HTML5 gereksinimleri de dahil olmak üzere belge stilinin geniş bir yapısıyla uyumludur ve çalıştırabilir. HTML yapılarını, World Wide Web'deki veri ve bilgi kaynaklarını ayıklamak, gezinmek ve sunmak için kullanılan web yazılımı uygulamalarıyla aynı Belge Nesne Modeline eşit şekilde çözebilirler.

jsoup şunları yapabilir:

  • bir URL, dosya veya dizeden HTML'yi kazımak ve ayrıştırmak
  • DOM geçişi veya CSS seçicileri kullanarak verileri bulma ve çıkarma
  • HTML öğelerini, niteliklerini ve metnini geliştirme
  • XSS saldırılarını önlemek için kullanıcı tarafından gönderilen içeriği güvenli bir beyaz listeye karşı silin
  • derli toplu bir HTML sunun

Yazılım, yapılandırmaya bakılmaksızın her türlü HTML'yi çözmek için tasarlanmıştır: bozulmamış ve doğrulamadan geçersiz etiket çorbalarına: jsoup istenen ayrıştırma yapısını oluşturur.

send email